امروز بعد از گذر از قبرستان و گلزار شهدا و نگاه کردن به سنگ قبر ها به این فکر فرو رفتم که بعد از مرگم روی سنگ قبرم چه خواهند نوشت .شاید مثل همه نام و نام خانوادگی و نام پدر و تاریخ تولد و فوت را بنویسند شاید هم انها که همین چیز ها روی سنگ مزارشان حک شده است وصیتی نکرده اند که روی سنگ قبرشان چیز خاصی بنویسند. اما در این بین به چند سنگ قبر از برخی افراد نگاهی می اندازیم.

سهراب سپهری که در مشهد اردهال مدفون است این شعر بر روی سنگ قبرش نگاشته شده است:

به سراغ من اگر می آیید،
نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بر دارد
چینی نازک تنهایی من.

مزار میرزاده عشقی معروف به شاعر شهید که در ابن بابویه شهرری دفن شده است و این شعر معروف بر کنار سنگ قبر وی حک شده است: 

خــــاکــــــم به سر ، زغصه به سر خاک اگر کنم
خـــــاک وطن که رفت ، چه خاکی به سر کنم ؟


مزار ایرج میرزا در قبرستان ظهیرالدوله که این شعر بر روی آن جک شده است:
ای نکویان که در این دنیایید
یا از این بعد به دنیا آیید


این که خفته است در این خاک منم
ایرجم، ایرج شیرین سخنممزار رهی معیری در قبرستان ظهیرالدوله. بر روی سنگ قبر این شاعر این شعر حک شده است:

الا ای رهگذر، کز راه یاری
قدم بر تربت ما می‌گذاری
در اینجا، شاعری غمناک خفته است
رهی در سینه‌ ی این خاک خفته استمزار فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی در قبرستان ظهیرالدوله. بر روی سنگ قبر وی این شعر حک شده است:

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه من آمدی
برای من ای مهربان
چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

.

.

.

.

.

.

.

واما پس از مرگم  دوست دارم روی  سنگ قبرم این جمله را حک کنید :

اینجا مزار کسی است که دوست نداشت ناراحتی کسی را ببیند و خودش از درد بغض هایی که کسی سراغشان را نگرفت مرد