گاهی وقتا همه چیز های خوب هم خوب نیست.گاهی وقتا چیزای بد هم خوبن مثلا"نفهمی"در بعضی از مواقع.ادم خیلی آروم میشه ،اگه چیزایی را که نباید بفهمه رو نفهمه!!!

چون وقتی فهمید میشه  مثل یه فنجان قهوه، شاید از خورردنش لذت ببره اما بخاطرش چه شب هایی که باید تا صبح بیدار بمونه و هی بهش فکر کنه.