تقدیم به همه ی دوستای خوبم همه ی کسایی که بودن کنارشون حالمو خوب می کنه،حتی تو سخت ترین و تلخ ترین شرایط وقتی کنارشون بودم حالم خیلی خوب میشد داشتن دوستای مسکن یکی از بهترین نعمت های خداست.